Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно и данъчно третиране на доходите от рента и аренда в земеделието - т.нар. „пасивни“ доходи на земеделските стопани
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за липси и брак на активи вследствие от непреодолима сила
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 15


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Доходи от наем на местно и чуждестранно физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 20

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37а ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 24

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Получаване на сума по застраховка „Живот” след изтичане на срока на договора
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Доходи от доброволно осигуряване, придобити преди право на пенсия
административна практика
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 27

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Доходи от дивиденти в полза на местни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 29

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Относно задължението за издаване на сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ и възможността за предоставянето й по електронен път
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, извършени през юли 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 35

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и Наредба № Н-18 от 2006 г. на предоставянето на услуга по зареждане на електромобили
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 45


Рубрика: Местни данъци и такси

Последни изменения и допълнения в ЗМДТ при данъка върху превозните средства
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 52


Рубрика: Мита. Акцизи

Новите постановки в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 20 юли 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 56


 

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...