Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно и данъчно третиране на доходите от рента и аренда в земеделието - т.нар. „пасивни“ доходи на земеделските стопани
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за липси и брак на активи вследствие от непреодолима сила
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 15


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Доходи от наем на местно и чуждестранно физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 20

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37а ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 24

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Получаване на сума по застраховка „Живот” след изтичане на срока на договора
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Доходи от доброволно осигуряване, придобити преди право на пенсия
административна практика
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 27

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Доходи от дивиденти в полза на местни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 29

Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Относно задължението за издаване на сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ и възможността за предоставянето й по електронен път
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, извършени през юли 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 35

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и Наредба № Н-18 от 2006 г. на предоставянето на услуга по зареждане на електромобили
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 45


Рубрика: Местни данъци и такси

Последни изменения и допълнения в ЗМДТ при данъка върху превозните средства
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 52


Рубрика: Мита. Акцизи

Новите постановки в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 20 юли 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 56


 

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...