Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Представяне и оповестяване на лихвен суап във финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за транспорт на служителите и за лично ползване на лек автомобил - Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата, и обратно
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 18

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за транспорт на служителите и за лично ползване на лек автомобил - Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата със служебен лек автомобил
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 20

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за транспорт на служителите и за лично ползване на лек автомобил - Разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата, осигурен само за част от наетите лица
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 21

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за транспорт на служителите и за лично ползване на лек автомобил - Разходи за лично ползване на лек автомобил
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ - Определяне на авансовия данък, когато наемът за няколко месеца се плаща наведнъж
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 26

Данъчно третиране на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ - Данъчно третиране на таксата за битови отпадъци при сключен договор за наем
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 27

Данъчно третиране на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ - Облагане и документиране при изплащане на доход от наем на регистрирано по ЗДДС физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Извършване на услуги по хотелско настаняване от български туроператор, чиито доставчици са хотелиери от други държави членки на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 31


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Солидарната отговорност по реда на чл. 19 ДОПК на третите лица за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 33


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на последните промени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 45


Рубрика: Застраховане

Заобикалянето на закона като основание за нищожност на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
авторски материалл
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 52


Рубрика: Финансово управление и контрол

За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 66


Делова информация
стр. 76

Информационен преглед
стр. 82

Момчето и ябълковото дърво
стр. 83

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...