Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За някои аспекти и въпроси, свързани с публичността на финансовите отчети за 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5

Нов стандарт МСФО 17 Застрахователни договори
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране на вземания по реда на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 36


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Относно упражняването на правото на данъчен кредит по един данъчен документ на части, в повече от един данъчни периода
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Прилагане на Закона за данък върху застрахователните премии във връзка с определянето на данъчен представител на застраховател
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47


Рубрика: Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни във финансово-кредитните отношения

Практически съвети на Комисията за защита на личните данни във връзка с прилагането от 25 май 2018 г. на новия Общ регламент за защита на личните данни, при разплащания с кредитни карти и кандидатстване за кредит
авторски материал
Автор / източник: Комисия за защита на личните данни
стр. 52


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нова наредба на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 55

Свързани продукти

Счетоводство - 2018 г. Счетоводство - 2018 г.

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...