Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За някои аспекти и въпроси, свързани с публичността на финансовите отчети за 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5

Нов стандарт МСФО 17 Застрахователни договори
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране на вземания по реда на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 36


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Относно упражняването на правото на данъчен кредит по един данъчен документ на части, в повече от един данъчни периода
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Прилагане на Закона за данък върху застрахователните премии във връзка с определянето на данъчен представител на застраховател
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47


Рубрика: Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни във финансово-кредитните отношения

Практически съвети на Комисията за защита на личните данни във връзка с прилагането от 25 май 2018 г. на новия Общ регламент за защита на личните данни, при разплащания с кредитни карти и кандидатстване за кредит
авторски материал
Автор / източник: Комисия за защита на личните данни
стр. 52


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нова наредба на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 55

Свързани продукти

Счетоводство - 2018 г. Счетоводство - 2018 г.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...