Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Провеждане на инвентаризация в бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Мария Цветанова
стр. 5

Указание относно прилагането на Глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: МФ
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Възможности за коригиране на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. и правото на допълнителна еднократна корекция до 30.09.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 30


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите административнонаказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 38


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За някои принципи при определянето и събирането на публични вземания
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 43


Рубрика: Застраховане

Актуални промени в застрахователното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 48

Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 57


Рубрика: Финансово управление и контрол

Европейска перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите
авторски материал
Автор / източник: Силвана Ангеловска
стр. 65


ПРИЛОЖЕНИЕ

Новият Закон за платежните услуги и платежните системи
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов


 

Делова информация
стр. 72

Информация в преглед
стр. 78

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...