Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 04

Рубрика: Счетоводство и одит

Провеждане на инвентаризация в бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Мария Цветанова
стр. 5

Указание относно прилагането на Глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: МФ
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Възможности за коригиране на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. и правото на допълнителна еднократна корекция до 30.09.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 30


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите административнонаказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 38


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За някои принципи при определянето и събирането на публични вземания
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 43


Рубрика: Застраховане

Актуални промени в застрахователното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 48

Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 57


Рубрика: Финансово управление и контрол

Европейска перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите
авторски материал
Автор / източник: Силвана Ангеловска
стр. 65


ПРИЛОЖЕНИЕ

Новият Закон за платежните услуги и платежните системи
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов


 

Делова информация
стр. 72

Информация в преглед
стр. 78

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...