Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Нормативни изисквания за изготвяне на нефинансова декларация
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Указание № УК-3 от 21.12.2017 г. на МФ
Указание относно прилагане на глава седма „Годишни доклади“, раздел трети „Нефинансова декларация“ и раздел четвърти „Консолидирана нефинансова декларация“ от Закона за счетоводството
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Нови изисквания при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 37


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при попълването и подаването на декларация за дължими данъци по реда на чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 44


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС за 2018 година, свързани с извършването на корекции на данъчния кредит
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 60


Рубрика: Финансово управление и контрол

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 72

Делова информация
стр. 83

Информация в преглед
стр. 90

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...