Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Нормативни изисквания за изготвяне на нефинансова декларация
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Указание № УК-3 от 21.12.2017 г. на МФ
Указание относно прилагане на глава седма „Годишни доклади“, раздел трети „Нефинансова декларация“ и раздел четвърти „Консолидирана нефинансова декларация“ от Закона за счетоводството
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Нови изисквания при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 37


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при попълването и подаването на декларация за дължими данъци по реда на чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 44


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС за 2018 година, свързани с извършването на корекции на данъчния кредит
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 60


Рубрика: Финансово управление и контрол

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 72

Делова информация
стр. 83

Информация в преглед
стр. 90

 

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...