Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 03

Рубрика: Счетоводство и одит

Нормативни изисквания за изготвяне на нефинансова декларация
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Указание № УК-3 от 21.12.2017 г. на МФ
Указание относно прилагане на глава седма „Годишни доклади“, раздел трети „Нефинансова декларация“ и раздел четвърти „Консолидирана нефинансова декларация“ от Закона за счетоводството
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Нови изисквания при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 37


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при попълването и подаването на декларация за дължими данъци по реда на чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 44


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС за 2018 година, свързани с извършването на корекции на данъчния кредит
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 60


Рубрика: Финансово управление и контрол

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 72

Делова информация
стр. 83

Информация в преглед
стр. 90

 

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...