Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане и представяне на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, в контекста на СС 10
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на задълженията към персонала за еднократно изплащани суми при пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 17


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 36

Правото на данъчен кредит при транзитни доставки според практиката на НАП
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Указание № 04-19-410-4/17 от 04.01.2018 г. на НАП
Относно съобразяване на практиката на органите по приходите с практиката на Съда на Европейския съюз (ЕС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит при транзитни доставки. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 48


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2018 година
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 57


Рубрика: Финансово управление и контрол

Правен режим на криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 74


Делова информация
стр. 84

Информация в преглед
стр. 90

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...