Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Промени в Закона за счетоводството и в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с въвеждане на облекчения за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева, Цветана Янкова
стр. 11


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 20


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 25


Рубрика: Местни данъци и такси

Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от началото на 2018 г., предприети с други закони
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 37


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 46


Рубрика: Финансово управление и контрол

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 56


Стартира Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
Автор / източник: "СДП"
стр. 74

Делова информация
стр. 76

Информация в преглед
стр. 74

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...