Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Промени в Закона за счетоводството и в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с въвеждане на облекчения за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева, Цветана Янкова
стр. 11


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 20


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 25


Рубрика: Местни данъци и такси

Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от началото на 2018 г., предприети с други закони
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 37


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 46


Рубрика: Финансово управление и контрол

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 56


Стартира Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
Автор / източник: "СДП"
стр. 74

Делова информация
стр. 76

Информация в преглед
стр. 74

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...