Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Промени в Закона за счетоводството и в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с въвеждане на облекчения за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева, Цветана Янкова
стр. 11


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 20


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 25


Рубрика: Местни данъци и такси

Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от началото на 2018 г., предприети с други закони
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 37


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 46


Рубрика: Финансово управление и контрол

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 56


Стартира Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
Автор / източник: "СДП"
стр. 74

Делова информация
стр. 76

Информация в преглед
стр. 74

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...