Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Вечев
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на вливане на дружество от страна извън Европейския съюз в българско дружество
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на личното потребление на дълготрайни активи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 29


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

НАП информира
От началото на декември са достъпни две нови електронни услуги за подаване на отчети по чл. 143ф ДОПК и на уведомления по чл. 143ш от кодекса
Автор / източник: НАП
стр. 40

Заповед № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41


Рубрика: Мита. Акцизи

Условия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
стр. 48


Рубрика: Застраховане

Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 58

Заповед № РД 01-883 от 03.11.2017 г. на МТСП за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейност за прилагане през 2018 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 61


Рубрика: Финансово управление

Преглед на последните промени в Закона за публичните финанси
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 64

Указател на публикациите в дайджест "Счетоводство, данъци и право" през 2017 година
стр. 71

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...