Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Новите изисквания за класификация и оценяване на финансовите активи и пасиви съгласно МСФО 9 Финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Специфични счетоводни записвания при годишното приключване за 2017 година на строителните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 16

 

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Скритото разпределение на печалбата - актуална данъчна и съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 24

 

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 33

 

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Подаване на коригираща справка-декларация за ДДС след изтичането на срока за нейното подаване
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 44

 

Рубрика: Местни данъци и такси

Нова уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 56

 

Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 64

 

Рубрика: Застраховане

Застраховки за защита на платежни карти и на картодържатели
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 67

 

Рубрика: Финансово управление

Законопроекти на дневен ред
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за Комисията за финансов надзор
стр. 75

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Годишно счетоводно приключване на 2017 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р
стр. 88

 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Рубрика: Къде да застанат русалките?

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...