Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Касовата наличност - счетоводни последици при констатирани счетоводни грешки,разпределен дивидент и скрито разпределение на печалбата
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

 

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Разпределяне на дивидент в ООД/ЕООД в полза на физически лица - възможност за узаконяване на личното потребление
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 18

 

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Годишните корекции в справка-декларацията за ДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 28

 

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Проверки и ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с декларираните касови наличности
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 37

Становище № 92-00-1299-2 от 04.10.2017 г. на НАП
Относно условието за ползване на облекчения по реда на данъчните закони, задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 42

 

Рубрика: Застраховане

За някои особености на застраховката „Злополука“
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 55

 

Рубрика: Финансово управление

Промени в Наредба № 2 от 2006 г. и Наредба № 8 от 2014 г. за одобренията и разрешенията на БНБ относно капиталовите инструменти и буфери на банките
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 64

Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 73

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Начисляване на амортизации в бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Мария Цветанова

 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

 

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...