Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Съхраняване и унищожаване на счетоводните документи
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Отчитане на годишните корекции на ползван данъчен кредит за стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 16

Счетоводни и данъчни аспекти на приходите и разходите от осъществяваната стопанска дейност в бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Вечев
стр. 27


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Казуси от практиката на Върховния административен съд, свързани с данъчните амортизируеми активи
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 35


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 42


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Закупуване на лек автомобил от лизингополучател, на когото лизингодателят не е прехвърлил собствеността
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 48


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Давност при глобите по Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 51


Рубрика: Застраховане

Лизинг и застраховка - двете страни на една монета
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 58


Рубрика: Финансово управление

Промени в Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 66

 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

 

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...