Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Съхраняване и унищожаване на счетоводните документи
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Отчитане на годишните корекции на ползван данъчен кредит за стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 16

Счетоводни и данъчни аспекти на приходите и разходите от осъществяваната стопанска дейност в бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Вечев
стр. 27


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Казуси от практиката на Върховния административен съд, свързани с данъчните амортизируеми активи
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 35


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 42


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Закупуване на лек автомобил от лизингополучател, на когото лизингодателят не е прехвърлил собствеността
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 48


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Давност при глобите по Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 51


Рубрика: Застраховане

Лизинг и застраховка - двете страни на една монета
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 58


Рубрика: Финансово управление

Промени в Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 66

 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...