Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За привлекателността и ползата от одиторската професия
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р
стр. 5

Особености и често срещани проблеми при изготвяне на финансовите отчети на земеделските стопани по реда на МСФО и НСС
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на субсидии на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 34

Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 42


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 49

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 53


Рубрика: Местни данъци и такси

Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 57


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За недопустимостта на производството за установяване на данъчни задължения по чл. 109 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Застраховка на земеделски култури
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 74


Рубрика: Финансово управление

Земеделската земя - една добра възможност за инвестиции
авторски материал
Автор / източник: Консултантски екип на Група „ЕЛАНА”
стр. 81

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...