Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За привлекателността и ползата от одиторската професия
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р
стр. 5

Особености и често срещани проблеми при изготвяне на финансовите отчети на земеделските стопани по реда на МСФО и НСС
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на субсидии на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 34

Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 42


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 49

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 53


Рубрика: Местни данъци и такси

Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 57


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За недопустимостта на производството за установяване на данъчни задължения по чл. 109 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Застраховка на земеделски култури
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 74


Рубрика: Финансово управление

Земеделската земя - една добра възможност за инвестиции
авторски материал
Автор / източник: Консултантски екип на Група „ЕЛАНА”
стр. 81

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...