Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Изготвяне на консолидирани финансови отчети по реда на Националните и Международните счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Договорът за превоз - правна уредба, счетоводно отчитане и данъчно третиране
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 18

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на данъчната практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Кои доходи от трудови правоотношения са необлагаеми по ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Начисляване на ДСС и облагане с подоходен данък при използване на стоки и услуги за лични нужди
авторски материал
Автор / източник: Росен Иванов
стр. 37

Корекции на данъчен кредит при придобиване на леки автомобили, и стоки и услуги, свързани с тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация, съгласно новите разпоредби на ППЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 50

Третиране на доставките, възникващи в хипотезата на тристранна операция по чл. 15 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 53


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 62

Рубрика: Застраховане

Ще стане ли застраховката част от виртуалния свят
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 70

Рубрика: Финансово управление

Споразумение за намаляване размера на задълженията на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет
авторски материал
Автор / източник: Владимир Младенов
стр. 77

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...