Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За някои аспекти на Закона за счетоводството относно публичността на финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5

Правителствени дарения и тяхното счетоводно представяне във финансовите отчети в съответствие с НСС
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 14

Отчитане на разходите и данъка върху добавената стойност на незаконни строежи и при разрушаване на сгради
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 26


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Облагане на социални разходи, предоставени в натура, по реда на ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 36


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Практически насоки по подаването и попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 40


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 50


Рубрика:
Данъчно-осигурителен процес

Намаление на лихви при забавено връчване на ревизионен акт
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 67


Рубрика: Застраховане

Застрахователният договор според новия Кодекс за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 70


Рубрика: Финансово управление

Нова уредба на информационната система на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 80

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...