Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За някои аспекти на Закона за счетоводството относно публичността на финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5

Правителствени дарения и тяхното счетоводно представяне във финансовите отчети в съответствие с НСС
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 14

Отчитане на разходите и данъка върху добавената стойност на незаконни строежи и при разрушаване на сгради
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 26


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Облагане на социални разходи, предоставени в натура, по реда на ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 36


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Практически насоки по подаването и попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 40


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 50


Рубрика:
Данъчно-осигурителен процес

Намаление на лихви при забавено връчване на ревизионен акт
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 67


Рубрика: Застраховане

Застрахователният договор според новия Кодекс за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 70


Рубрика: Финансово управление

Нова уредба на информационната система на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 80

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...