Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За някои аспекти на Закона за счетоводството относно публичността на финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5

Правителствени дарения и тяхното счетоводно представяне във финансовите отчети в съответствие с НСС
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 14

Отчитане на разходите и данъка върху добавената стойност на незаконни строежи и при разрушаване на сгради
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 26


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Облагане на социални разходи, предоставени в натура, по реда на ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 36


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Практически насоки по подаването и попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 40


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 50


Рубрика:
Данъчно-осигурителен процес

Намаление на лихви при забавено връчване на ревизионен акт
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 67


Рубрика: Застраховане

Застрахователният договор според новия Кодекс за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 70


Рубрика: Финансово управление

Нова уредба на информационната система на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 80

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...