Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Изменени Международни счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2017 година
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Указание № УК-1 от 21.02.2017 г. на МФ
Относно прилагане на глава седма „Годишни доклади“, раздел пети „Доклад за плащанията към правителства“ и раздел шести „Консолидиран доклад за плащанията към правителства“ от Закона за счетоводството.
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Кога може и кога не може да се ползва новият данък върху разходите в натура, както и останалите данъци върху разходите
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 27


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 38


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите правила за корекции на ползван данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Изпълнение върху вещи и влогове в съпружеска имуществена общност, и върху съсобствени вещи
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 70


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 74


Рубрика: Финансово управление

Къде да инвестираме парите си? Банков депозит или държавни ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Тодор Тодоров
стр. 83

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...