Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Изменени Международни счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2017 година
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Указание № УК-1 от 21.02.2017 г. на МФ
Относно прилагане на глава седма „Годишни доклади“, раздел пети „Доклад за плащанията към правителства“ и раздел шести „Консолидиран доклад за плащанията към правителства“ от Закона за счетоводството.
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Кога може и кога не може да се ползва новият данък върху разходите в натура, както и останалите данъци върху разходите
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 27


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 38


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите правила за корекции на ползван данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Изпълнение върху вещи и влогове в съпружеска имуществена общност, и върху съсобствени вещи
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 70


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 74


Рубрика: Финансово управление

Къде да инвестираме парите си? Банков депозит или държавни ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Тодор Тодоров
стр. 83

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...