Sidebar

Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Изменени Международни счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2017 година
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Указание № УК-1 от 21.02.2017 г. на МФ
Относно прилагане на глава седма „Годишни доклади“, раздел пети „Доклад за плащанията към правителства“ и раздел шести „Консолидиран доклад за плащанията към правителства“ от Закона за счетоводството.
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Кога може и кога не може да се ползва новият данък върху разходите в натура, както и останалите данъци върху разходите
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 27


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Новите изисквания за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 38


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите правила за корекции на ползван данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Изпълнение върху вещи и влогове в съпружеска имуществена общност, и върху съсобствени вещи
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 70


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 74


Рубрика: Финансово управление

Къде да инвестираме парите си? Банков депозит или държавни ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Тодор Тодоров
стр. 83

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит