Sidebar

Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Последните промени в Закона за счетоводството, обнародвани в края на 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 15


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 28


Рубрика: Местни данъци и такси

Обзор на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 46


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 55


Рубрика: Финансово управление

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 71

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

ПРИЛОЖЕНИЕ
Последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит