Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Последните промени в Закона за счетоводството, обнародвани в края на 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 15


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 28


Рубрика: Местни данъци и такси

Обзор на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 46


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 55


Рубрика: Финансово управление

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 71

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

ПРИЛОЖЕНИЕ
Последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...