Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Отговорности на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
стр. 5

Какво са ключовите одиторски въпроси и в кои одиторски доклади се включват
авторски материал
Автор / източник: Мария Страшилова
стр. 9

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 13

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Относно промените в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 24

Данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 28

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32

Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Някои основни въпроси във връзка с автоматичния обмен на финансова информация
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 49

Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, приети през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 54

Рубрика: Мита. Акцизи

Нова наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 57

Рубрика: Застраховане

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - същност и предимства
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 65

Рубрика: Финансово управление

Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова, д-р
стр. 72

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...