Sidebar

Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Отговорности на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
стр. 5

Какво са ключовите одиторски въпроси и в кои одиторски доклади се включват
авторски материал
Автор / източник: Мария Страшилова
стр. 9

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 13

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Относно промените в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 24

Данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 28

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32

Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Някои основни въпроси във връзка с автоматичния обмен на финансова информация
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 49

Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, приети през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 54

Рубрика: Мита. Акцизи

Нова наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 57

Рубрика: Застраховане

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - същност и предимства
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 65

Рубрика: Финансово управление

Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова, д-р
стр. 72

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит