Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Отговорности на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
стр. 5

Какво са ключовите одиторски въпроси и в кои одиторски доклади се включват
авторски материал
Автор / източник: Мария Страшилова
стр. 9

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 13

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Относно промените в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 24

Данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 28

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32

Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Някои основни въпроси във връзка с автоматичния обмен на финансова информация
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 49

Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, приети през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 54

Рубрика: Мита. Акцизи

Нова наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 57

Рубрика: Застраховане

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - същност и предимства
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 65

Рубрика: Финансово управление

Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова, д-р
стр. 72

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...