Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводните документи - изисквания, съдържание и съхранение в съответствие с разпоредбите на новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За някои промени, направени в края на 2015 г., свързани с корпоративното подоходно облагане за 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 33


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунува
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Предварителни обезпечителни мерки по ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 51


Рубрика: Мита. Акцизи

Последните промени в Закона за митниците, в сила от 30 юли 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
стр. 62


Рубрика: Застраховане

Застраховка на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя, съгласно Закона за туризма
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 72


Рубрика: Финансово управление

Смекчаване на ограниченията по отношение на офшорните компании посредством промените в закона за юрисдикциите с преференциален данъчен режим
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 78


Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...