Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводните документи - изисквания, съдържание и съхранение в съответствие с разпоредбите на новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За някои промени, направени в края на 2015 г., свързани с корпоративното подоходно облагане за 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 33


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунува
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Предварителни обезпечителни мерки по ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 51


Рубрика: Мита. Акцизи

Последните промени в Закона за митниците, в сила от 30 юли 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
стр. 62


Рубрика: Застраховане

Застраховка на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя, съгласно Закона за туризма
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 72


Рубрика: Финансово управление

Смекчаване на ограниченията по отношение на офшорните компании посредством промените в закона за юрисдикциите с преференциален данъчен режим
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 78


Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...