Sidebar

Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводните документи - изисквания, съдържание и съхранение в съответствие с разпоредбите на новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За някои промени, направени в края на 2015 г., свързани с корпоративното подоходно облагане за 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 33


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунува
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Предварителни обезпечителни мерки по ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 51


Рубрика: Мита. Акцизи

Последните промени в Закона за митниците, в сила от 30 юли 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
стр. 62


Рубрика: Застраховане

Застраховка на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя, съгласно Закона за туризма
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 72


Рубрика: Финансово управление

Смекчаване на ограниченията по отношение на офшорните компании посредством промените в закона за юрисдикциите с преференциален данъчен режим
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 78


Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит