Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Ръководителят на предприятието – мениджър или счетоводител по смисъла на новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев
стр. 5

Документиране и счетоводно отчитане на данъка при регистрация и дерегистрация по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 17


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Отклонение от данъчното облагане по ЗКПО - нормативна уредба и практически аспекти
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Облагане на личното потребление на дълготрайни активи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Нов административно-наказателен състав в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 60


Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 65


Рубрика: Мита. Акцизи

За новите моменти в митническото представителство, във връзка с прилагането на Митническия кодекс на Съюза
авторски материалл
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 76


Рубрика: Финансово управление

За проблемите на банковия сектор в Европа и тяхното отражение в България
авторски материал
Автор / източник: Николай Стоянов
стр. 83


 Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...