Sidebar

Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Ръководителят на предприятието – мениджър или счетоводител по смисъла на новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев
стр. 5

Документиране и счетоводно отчитане на данъка при регистрация и дерегистрация по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 17


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Отклонение от данъчното облагане по ЗКПО - нормативна уредба и практически аспекти
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Облагане на личното потребление на дълготрайни активи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Нов административно-наказателен състав в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 60


Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 65


Рубрика: Мита. Акцизи

За новите моменти в митническото представителство, във връзка с прилагането на Митническия кодекс на Съюза
авторски материалл
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 76


Рубрика: Финансово управление

За проблемите на банковия сектор в Европа и тяхното отражение в България
авторски материал
Автор / източник: Николай Стоянов
стр. 83


 Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит