Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Публичност на финансовите отчети, в съответствие с изискванията на новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Отчитане на разходите за подобрение на нает актив и разчетите при връщане на актива поради прекратяване на договора
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 17


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в данъчното третиране по ЗКПО на дивидентите за 2016 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите освободени доставки съгласно приетите промени в ЗДДС, в сила от началото на 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 44

Третиране по ЗДДС на ситуации, при които се осъществяват сделки със стоки между четири данъчно задължени лица, на които съответства само един вътреобщностен превоз
авторски материалл
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 49


Рубрика: Местни данъци и такси

Последните промени в Закона за местните данъци и такси и новият данък върху таксиметровия превоз на пътници
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Ревизиите по реда на чл. 122 допк или за облагането „по аналог“
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 59


Рубрика: Застраховане

Приложимост на тълкувателните разяснения, дадени в Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. на ВКС по т. д. № 1/2014 г., ОСТК, при действието на новия Кодекс за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 69


Рубрика: Финансово управление

Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 80

 

Приложение
Данъчни последици на гражданската нищожност при данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...