Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Промените в СС 1 - Представяне на финансови отчети, извършени с ПМС № 394 от 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов, д.е.с.
стр. 5

Рекламациите - документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно

Писмо № М-94-М-5 от 13.01.2016 г. на НАП
Подаване на декларация за промени на авансови вноски по чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 17

Писмо № М-24-37-75 от 08.01.2016 г. на НАП
Прилагане на чл. 184 ЗКПО относно данъчното облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2015 г. - нови моменти и основни въпроси
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 21


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 29.01.2016 г.
авторски материалл
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 34

Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 50


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 56


Рубрика: Застраховане

Новостите при задължителните застраховки в полза на потребителя
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 62


Рубрика: Финансово управление

Паричните преводи в чужбина - традиционни решения и нови алтернативи
авторски материал
Автор / източник: Николай Нейчев
стр. 67


Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Нерешените въпроси в новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...