Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Промените в СС 1 - Представяне на финансови отчети, извършени с ПМС № 394 от 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов, д.е.с.
стр. 5

Рекламациите - документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно

Писмо № М-94-М-5 от 13.01.2016 г. на НАП
Подаване на декларация за промени на авансови вноски по чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 17

Писмо № М-24-37-75 от 08.01.2016 г. на НАП
Прилагане на чл. 184 ЗКПО относно данъчното облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2015 г. - нови моменти и основни въпроси
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 21


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 29.01.2016 г.
авторски материалл
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 34

Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 50


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 56


Рубрика: Застраховане

Новостите при задължителните застраховки в полза на потребителя
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 62


Рубрика: Финансово управление

Паричните преводи в чужбина - традиционни решения и нови алтернативи
авторски материал
Автор / източник: Николай Нейчев
стр. 67


Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Нерешените въпроси в новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...