Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Приложимата счетоводна база в контекста на новия Закон за счетоводството - избор, или задължение на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Авансово облагане на доходите от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 31


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Автоматичен обмен на финансова информация
авторски материал
Автор / източник: Иван Антонов
стр. 41


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в акцизното законодателство от началото на 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 59


Рубрика: Застраховане

Новият Кодекс за застраховането, в сила от 01.01.2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 74


Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Писмо № 20-00-15 от 22.01.2016 г. на НАП
Относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите. административна практика
Автор / източник: НАП

Новото данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задължените лица
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...