Меню

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 5


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Измененията и допълненията в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32


Рубрика: Местни данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси,в сила от 1 януари 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 48


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, влизащи в сила от 1 януари 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 52


Рубрика: Финансово управление

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2016 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 66

Държавен Бюджет на Република България за 2016 г. (Извлечение)
стр. 74

 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Оптимизатори или 20 стъпки за изграждането на навици да бъдем оптимисти


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Основни аспекти на новия закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...