Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Преоценка на имоти, машини и съоръжения
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на разходи за създаване на уеб сайт
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Условия и ред за прилагане на новите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 22

Отговори на често поставяни въпроси във връзка с ползването на данъчното облекчение за деца и данъчното облекчение за деца с увреждания
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране съгласно ЗДДС на обмяната на виртуалната валута „биткойн“ срещу дадена конвенционална валута
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 37


Рубрика: Местни данъци и такси

Задължения за собственика - наемодател, при извършени от наемател разходи за ремонт или подобрение на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 42


Рубрика: Застраховане

Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работниците за риска „трудова злополука“
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 47


Рубрика: Нови нормативни решения

Последните промени в Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 51


Рубрика: От практиката на счетоводителя

Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Български доставчик - прехвърлител в тристранна операция
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Данъчен режим на доставките, възникващи по повод тристранните операции
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Българско регистрирано лице - посредник в тристранна операция, и рисковете, които съществуват, ако то не може да удостовери това си качество
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: За сметка на кое лице трябва да е превозът на стоките при триъгълните операции
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев


Рубрика: Делова информация

Указател на публикациите в дайджест „Счетоводство, данъци и право“ през 2015 година
стр. 58

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...