Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Акценти на годишната инвентаризация. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Бизнескомбинации
авторски материал
Автор / източник: Живко Бонев, ст.н.с., д-р, д.е.с
стр. 14


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 20


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За някои проблеми на данъчното администриране и облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Румен Неков , Стефан Тихолов
стр. 21

Поредни изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г.за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 38


Рубрика: Местни данъци и такси

Деклариране и внасяне на данъка върху недвижимите имоти
административноправна процедура
Автор / източник: Ганета Минкова
стр. 41


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Относителна недействителност спрямо НАП на извършени сделки и действия от данъчно задължени лица
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 46


Рубрика: Застраховане

За клаузата „застраховки“ в договорите
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 60


Рубрика: Финансово управление

Възможности за преструктуриране на потребителски кредити
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69


КАЗУСИ: Практически аспекти на облагането с корпоративен данък
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.

 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...