Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

По някои въпроси на отчитането на инвестиционните имоти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Непаричната вноска (апорт) - сделка по смисъла на ТЗ и специфични задължения по смисъла на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 15

Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Третиране по реда на ЗДДФЛ на стойността на работното, униформеното и представителното облекло
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 37


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Панева
стр. 48


Рубрика: Местни данъци и такси

Особености на облагането с патентен данък
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Налагане на запор върху вземания за непогасени публични задължения
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 57


Рубрика: Застраховане

Негативите и позитивите за потребителите на застрахователни услуги, заложени в новия Кодекс за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Деян Николов
стр. 63

Защо да изберем „eкоавтомобил“ и „екоавтомобилна застраховка“
авторски материал
Автор / източник: Венимир Стоянов
стр. 70


Рубрика: Финансово управление

Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 73


От практиката на счетоводителя

Казус: Как се извършват корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Коя е датата, към която собственикът на вещта трябва да има регистрация за целите на ДДС1
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Налице ли е облагаема доставка при възлагане на вещта на публичния взискател
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Ако длъжникът – собственик на вещта, която се продава, има регистрация само по чл. 97а или чл. 99 ЗДДС, трябва ли доставката да бъде облагаема
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основни изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети за 2015 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

 

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...