Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

По някои въпроси на отчитането на инвестиционните имоти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Непаричната вноска (апорт) - сделка по смисъла на ТЗ и специфични задължения по смисъла на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 15

Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Третиране по реда на ЗДДФЛ на стойността на работното, униформеното и представителното облекло
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 37


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Панева
стр. 48


Рубрика: Местни данъци и такси

Особености на облагането с патентен данък
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Налагане на запор върху вземания за непогасени публични задължения
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 57


Рубрика: Застраховане

Негативите и позитивите за потребителите на застрахователни услуги, заложени в новия Кодекс за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Деян Николов
стр. 63

Защо да изберем „eкоавтомобил“ и „екоавтомобилна застраховка“
авторски материал
Автор / източник: Венимир Стоянов
стр. 70


Рубрика: Финансово управление

Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 73


От практиката на счетоводителя

Казус: Как се извършват корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Коя е датата, към която собственикът на вещта трябва да има регистрация за целите на ДДС1
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Налице ли е облагаема доставка при възлагане на вещта на публичния взискател
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Ако длъжникът – собственик на вещта, която се продава, има регистрация само по чл. 97а или чл. 99 ЗДДС, трябва ли доставката да бъде облагаема
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основни изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети за 2015 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...