Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Отчитане на приходи и разходи, свързани с данъчен амортизируем актив, придобит с дарение или целеви средства
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Отчитане на сделките за придобиване на материали при митнически режим „активно усъвършенстване с отложено плащане“
авторски материал
Автор / източник: Галя Георгиева
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Третиране според ЗКПО и ЗДДС на разходи за семинар, представящ дейността на организатора
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р, Ивайло Кондарев
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на награди, както и на печалби от участие в различни видове игри
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 28


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъкът върху добавената стойност и услугите, свързани с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 40


Рубрика: Местни данъци и такси

Какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 50


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Процесуално легитимирано ли е гражданско дружество да обжалва постановление за налагане на запор върху банкова сметка или запор върху вземане на трето лице за публични задължения на участник в него
авторски материал
Автор / източник: Любомир Владикин
стр. 55


Рубрика: Мита. Акцизи

Новите положения в Закона за митниците
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
стр. 63


Рубрика: Финансово управление

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 74


Из практиката на счетоводителя

Казус: Данъчно третиране на задатъка при сделки с недвижимо имущество
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова

Казус: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкова сметка в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова

Казус: Ползване на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова

Казус: Определяне на облагаем доход при продажба на недвижимо имущество
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова


Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...