Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на продажбите на консигнация, реализирани посредством Интернет
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

За някои специфични въпроси при отчитане на автотранспортна дейност
авторски материал
Автор / източник: Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.
стр. 22

Счетоводно отразяване на капитала в бюджетните организациии
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Вечев
стр. 28


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчни аспекти от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ при командироване на работници по реда на чл. 121, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 31


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно облагане на трудови и нетрудови доходи при пребиваване в страна от Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Виолена Ненчева
стр. 38


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Лихвите като част от данъчната основа на доставките
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42

Последните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 50


Рубрика: Местни данъци и такси

Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 56


Рубрика: Застраховане

Не тръгвайте на път без застраховка
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 65


Рубрика: Финансово управление

Последните изменения и допълнения в Закона за кредитните институции
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 70

Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 81


Из практиката на счетоводителя

Казус: Реквизити на фактурите, издавани от клон на дружество
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Казус: Поставяне на собствена номерация на издаваните документи от получателя по доставката
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Казус: Облагане на доставките с нулева ставка
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Казус: Случаи, в които се съставя протокол по чл. 117 ЗДДС за вътреобщностно придобиване
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Казус: Определяне на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...