Меню

 Рубрика: Счетоводство и одит

Относно последните изменения в Международните стандарти за финансово отчитане
авторски материалл
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Финансовите отчети - задължения и отговорности в случаи на измами
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Относно несъвършенствата в ЗКПО при данъчното третиране на задълженията
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материалл
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Изисквания към съхранението на данъчните документи според ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Необжалваеми актове по ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 51


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Относно промените в правната уредба на застраховането и въвеждането на Директива „Платежоспособност II“
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 67


Рубрика: Финансово управление

Отрицателните лихви - нормативна уредба и начин на приложение при кредити и влогове
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 76


Из практиката на счетоводителя

Казус: Реквизити на товарителницата
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Липса на ДДС идентификационен номер у получателя по ВОД
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

 

Рубрика: Делова информация

"Информационен преглед"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...