Меню

 Рубрика: Счетоводство и одит

Относно последните изменения в Международните стандарти за финансово отчитане
авторски материалл
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Финансовите отчети - задължения и отговорности в случаи на измами
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Относно несъвършенствата в ЗКПО при данъчното третиране на задълженията
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материалл
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Изисквания към съхранението на данъчните документи според ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Необжалваеми актове по ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 51


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Относно промените в правната уредба на застраховането и въвеждането на Директива „Платежоспособност II“
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 67


Рубрика: Финансово управление

Отрицателните лихви - нормативна уредба и начин на приложение при кредити и влогове
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 76


Из практиката на счетоводителя

Казус: Реквизити на товарителницата
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Липса на ДДС идентификационен номер у получателя по ВОД
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

 

Рубрика: Делова информация

"Информационен преглед"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...