Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Задължения след годишното счетоводно приключване
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 9


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Относно изискването за договорно отношение с командированото лице, регламентирано в чл. 33 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Осигуряване и данъчно облагане по ЗДДФЛ на командирован служител в държава - членка на Европейския съюз за период, превишаващ 24 месеца
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 35

Регистрация, отчетност, срокове и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за доставки по чл. 21, ал. 6 ЗДДС – 2
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси относно ползване на зоните за паркиране
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Започване, спиране и прекратяване на принудителното изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 58


Рубрика: Мита. Акцизи

Третиране по реда на ЗМ и ЗДДС на вноса на стоки на ниска стойност от трета страна, без митническа декларация
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 64


Рубрика: Финансово управление

Комитетът за подбор в кредитните институции
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 72


Из практиката на счетоводителя

Казус: Определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Казус: Анулиране на фактура или известие към фактура
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Казус: Документиране на доставки от дружество, регистрирано за прилагане на „режим в Съюза“
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Казус: Определяне на датата на упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...