Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Относно ролята на ИДЕС в развитието на счетоводната професия в България
авторски материал
Автор / източник: Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Счетоводни и данъчни аспекти при отчитането на стоките в бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Вечев
стр. 10


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промените в ЗКПО, свързани с преотстъпване на корпоративен данък от земеделски стопани - юридически лица
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 15


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Изменения в ЗДДФЛ относно ползването на държавната помощ за земеделски стопани
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 23


Рубрика: Местни данъци и такси

Решение № 3667 от 01.04.2015 г. на ВАС, VІІ отд.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 27


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Контрол върху стоки с висок фискален риск
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 37


Рубрика: Застраховане

Моралните вреди при застраховките на отговорности
авторски материал
Автор / източник: Георги Драганов, д-р
стр. 51


Рубрика: Финансово управление

Промени в нормативната уредба относно специалния надзор и банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 63


Из практиката на счетоводителя

Казус: Третиране по ЗДДС на разходите на работодателя за столово хранене
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Данъчен режим по ЗДДС на разходите за вътрешнофирмено обучение, извършени от работодателя
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Оповестяване на справедлива стойност, когато тя не е последващата оценка
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.

Казус: Третиране по ЗДДС на разходите за транспорт, направени от работодателя, във връзка с неговите работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...