Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Документиране и отчитане на ДДС като допустим разход по проекти на оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Добри счетоводни практики - уместните стъпки за годишното счетоводно приключване
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев
стр. 15


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Новите данъчни облекчения в закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени по повод измененията в ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 36

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от 2014 и началото на 2015 г. - Преглед на практиката на СЕС по преюдициални запитвания в областта на данъчното право
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 40


Рубрика: Местни данъци и такси

Особености на облагането на недвижимите имоти и превозните средства по реда на ЗМДТ
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 47


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Заповед № ЗМФ-126 от 13.02.2015 г. на министъра на финансите
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 54


Рубрика: Застраховане

Прекратяване на договорите за застраховка на имущество
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 56


Рубрика: Финансово управление

Какво означава програмата на ЕЦБ за покупки на държавен дълг на вторичния пазар и как тя ще се отрази на България
авторски материал
Автор / източник: Николай Стоянов
стр. 63


Из практиката на счетоводителя
Казус: Документиране и осчетоводяване на продажбата на дълготрайни материални активи
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.

Казус: Закупуване на стоки от държава - членка на ЕС, след тяхната междинна обработка извън България
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Определяне на датата, от която тече 15-дневният срок за издаване на протокол за осъществено вътреобщностно придобиване на стоки
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев


Приложение:
Проблеми на имущественото санкциониране по ЗАНН и задължителната сила на тълкувателните актове на ВАС - Коментар на Тълкувателно решение № 3 от 2014 г. на ВАС
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...