Меню

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 5


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени в нормативната уредба на ДДС, в сила от 01.01.2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 15


Рубрика: Местни данъци и такси

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 32


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Нови моменти в ДОПК във връзка с ползването на електронни услуги
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 44


Рубрика: Мита. Акцизи

Актуални промени в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 51


Рубрика: Застраховане

Изменения в Закона за данък върху застрахователните премии, в сила от началото на 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 66


Рубрика: Финансово управление

Основни политики и параметри на Закона за държавния бюджет за 2015 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 68


Делова информация
стр. 75


Информационен преглед
стр. 87


Приложение:
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, извършени в края на 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...