Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Изменения в Международните счетоводни стандарти, засягащи годишния финансов отчет за 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Проверката на годишния финансов отчет на предприятието и отговорността на одитора
авторски материал
Автор / източник: Емил Евлогиев, д.е.с.
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Предстоящи промени в Декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 19


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране по ЗДДС на услуга по отдаване под наем на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 35


Рубрика: Местни данъци и такси

Становище № 26-Т-251 от 26.09.2014 г. на НАП
Относно заплащане на данък при придобиване на имущества при делба и замяна на недвижими имоти.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 39


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Условия и ред за извършване на ревизия при укрити приходи или доходи
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 45


Рубрика: Застраховане

Как се изгражда имиджът на застрахователя, или коя е най-добрата реклама
авторски материал
Автор / източник: Георги Драганов
стр. 51


Рубрика: Финансово управление

Актуални промени в нормативната уредба относно гарантирането на влоговете в банките и банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 56


Информационен преглед
стр. 87

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...