Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно третиране на придобити имоти, машини и съоръжения чрез размяна с непарични активи
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на цената на придобиване
авторски материал
Автор / източник: Галя Георгиева
стр. 14

Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 24


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Третиране на щети, причинени от природни явления, по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Прилагане на чл. 36а, ал. 1 ЗДДС при транспортните и спедиторски услуги
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38

Предвижда се въвеждането на нова схема за облагане с ДДС - „съкратено обслужване на едно гише“
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Становище № 3_1488 от 13.06.2014 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 60, ал. 1, изречение второ от Закона за местните данъци и такси.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Доказателства и доказателствени средства в данъчно-осигурителния процес
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 47


Рубрика: Застраховане

Какво представлява застраховката за кибер отговорност
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 53


Рубрика: Финансово управление

Нова правна уредба на общите условия по сделки с потребителите
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 61

Относно неналичния депозит
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 74


Делова информация
стр. 81


Информационен преглед
стр. 87


Приложение:
Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2014 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...