Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Бартерът - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Промени в сметкоплана на бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Камелия Савова – Симеонова
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии, в сила от 01.01.2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 24


Рубрика: Данък върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждения на български местни лица, изпратени на работа в чужбина от български работодател
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 1/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 39

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 2/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 40

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 3/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 40

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 5/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 4/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 7/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 42

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 6/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 42

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 9/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 43

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 8/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 43

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 10/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 43

Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 11/2014
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Попълване на декларацията по чл. 14 ЗМДТ за недвижими имоти в режим на съсобственост
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 47


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Поправка на очевидна фактическа грешка в ревизионен акт и в решението на директора на дирекция ОДОП по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 49

Тълкувателно решение № 3 от 03.07.2014 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г., ОСК на ВАС
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 62


Рубрика: Мита. Акцизи

Допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава на територията на Р България
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 71


Рубрика: Финансово управление

Правата на банките в обезпечителното производство
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 76


Делова информация
стр. 81


Информационен преглед
стр. 87

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...