Меню


Рубрика: Счетоводство и одит

Отчитане изплащането на дружествен дял на напуснал съдружник в ООД
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Счетоводно отчитане на биологични активи
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Отписване от гледна точка на ЗКПО на задължения към доставчици при ликвидация на дружество
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 18


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 27


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Данъчно задължение и данъчен дълг
авторски материалл
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 31


Рубрика: Мита. Акцизи.

Нов Митнически кодекс на Съюза
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
стр. 44


Рубрика: Застраховане

За някои нови въпроси на животозастраховането
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 54

Права и задължения на застрахования по застраховка на имущество при настъпване на застрахователното събитие
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 64


Рубрика: Финансово управление

Какво предвижда системата за гарантиране на влоговете в банките у нас
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 70


Делова информация
стр. 81


Информационен преглед
стр. 87

 

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...