Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Особености при изготвянето на Консолидираните финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Отчитане на авансово предоставени и изразходвани средства от Европейски фондове през предходна година, които са получени през текущата година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За някои практически аспекти на чл. 42 от Закона за корпоративното подоходно облагане - промени за 2014 г. и необходимост от допълнително усъвършенстване на нормативната уредба
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Новото облекчение в ЗДДФЛ за доходи, непревишаващи минималната работна заплата
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 26


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Указание № 91-00-137 от 24.03.2014 г. на МФ
Относно актуализиране на указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г., издадено с № 91-00-502 от 27.08.2007 г.
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 34


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Подаване на жалба срещу ревизионен акт и срокове за произнасяне от компетентните органи по приходите в производството по административно обжалване
авторски материа
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 51

Възможности за отсрочване и разсрочване на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 63


Рубрика: Застраховане

Относно покритието на българска застраховка „Гражданска отговорност” на територията на Европейския съюз*
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 72


Рубрика: Финансово управление

Последните промени в Закона за потребителския кредит
авторски материал
Автор / източник: Валентина Илиева
стр. 77


Делова информация
стр. 73


Информационен преглед
стр. 79

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...