Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Правно-счетоводни проблеми пред предприятията, прилагащи НСФОМСП, при отчитане на договори за концесия за строителство
авторски материал
Автор / източник: Данаил Зарев
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Указание № УК-3 от 10.03.2014 г. на МФ
Относно попълване на Справка № 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021) и Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2001а) на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкови сметки, придобити от местни физически лица през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от втората половина на 2013 г. и началото на 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 40

Становище № 20-00-60 от 10.03.2014 г. на НАП
Относно прилагане на разпоредбата на чл. 92, ал. 11, във връзка с ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък върху наследствата
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Промени в ДОПК относно плащането на данъчните и осигурителните задължения от началото на март 2014 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 61


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове за 2014 година
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 63


Рубрика: Застраховане

Идеята за „сезонна полица“ по застраховка „Гражданска отговорност“
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 72

Делова информация
стр. 77


Информационен преглед
стр. 83

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...