Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Правно-счетоводни проблеми пред предприятията, прилагащи НСФОМСП, при отчитане на договори за концесия за строителство
авторски материал
Автор / източник: Данаил Зарев
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Указание № УК-3 от 10.03.2014 г. на МФ
Относно попълване на Справка № 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021) и Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2001а) на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкови сметки, придобити от местни физически лица през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от втората половина на 2013 г. и началото на 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 40

Становище № 20-00-60 от 10.03.2014 г. на НАП
Относно прилагане на разпоредбата на чл. 92, ал. 11, във връзка с ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък върху наследствата
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Промени в ДОПК относно плащането на данъчните и осигурителните задължения от началото на март 2014 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 61


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове за 2014 година
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 63


Рубрика: Застраховане

Идеята за „сезонна полица“ по застраховка „Гражданска отговорност“
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 72

Делова информация
стр. 77


Информационен преглед
стр. 83

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...