Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Документация и счетоводно отчитане при прилагане на режима за касова отчетност на ДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Обезценка и отписване на вземания от продажби
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Третиране по реда на ЗКПО на придобити дялове в чуждестранно юридическо лице
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Условия за възстановяване на данъци на млади семейства с ипотечен кредит по реда на ЗДДФЛ
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: ИИвайло Кондарев
стр. 27


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Преглед на последните промени, извършени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 48


Рубрика: Мита. Акцизи

Нова наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 54

Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2014 г. - 2
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 58


Рубрика: Застраховане

Застраховка „Отговорност на туроператора“ - лимити на отговорност и задължения спрямо потребителите
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 69


Рубрика: Финансово управление

Нови ограничения в дейността на офшорните компании от началото на 2014 година
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 78


Делова информация
стр. 89


Информационен преглед
стр. 95