Меню


Рубрика: Счетоводство

Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2014 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Представяне и оповестяване на преустановени дейности по реда на МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 17


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 28


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Относно специалния режим за касова отчетност по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Любомир Владикин
стр. 44

Касова отчетност на данъка върху добавената стойност
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 52

Промени в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд през 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков
стр. 56

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени в края на 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 57

Значение, заплащане и зачитане за стаж на отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 60


Рубрика: Местни данъци и такси

Новите данъчни преференции за превозни средства по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 62


Рубрика: Мита. Акцизи

Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - 1
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 68


Рубрика: Застраховане

Планинската застраховка
авторски материал
Автор / източник: Емил Петров
стр. 74


Рубрика: Финансово управление

Основни акценти в Закона за държавния бюджет за 2014 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 76


Делова информация
стр. 83


Информационен преглед
стр. 95


Преглед на промените в ЗКПО за 2014 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...