Меню


Рубрика: Счетоводство

Счетоводно отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Годишно приключване при предприятия в ликвидация и несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на основните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Още веднъж за промените в ЗДДФЛ, свързани с режима на авансово удържане на данък
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, направени със Закона за изменение и допълнение на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32


Рубрика: Местни данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 декември 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 50


Рубрика: Застраховане

Сезон „Гражданска отговорност - 2014“ започна
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 54


Рубрика: Финансово управление

От 1 януари 2014 година е в сила новият Закон за публичните финанси
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 58


Информационен преглед
стр. 83

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...