Меню


Рубрика: Счетоводство

Приложими счетоводни стандарти при оценяване на дългосрочните инвестиции съгласно МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на вътрешно създадени нематериални активи съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи
авторски материал
Автор / източник: Соня Дочева
стр. 14

Отчитане на субсидии от фонд „Земеделие“
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 26


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Практически аспекти по прилагането на чл. 42 ЗКПО за 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Срокове за внасяне на дължимите данъци от физическите лица и отражението им върху годишното облагане за 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 37


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Коригиране и анулиране на погрешно съставени данъчни документи - Анулиране на погрешно съставени данъчни документи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42

Коригиране и анулиране на погрешно съставени данъчни документи - Корекция на грешки във VIES-декларация
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 44

Писмо № 3_2456 от 09.09.2013 г. на НАП
Относно документиране на доставка на услуга с място на изпълнение на територията на държава - членка, в случаите на самофактуриране съгласно Закона за данък върху добавената стойност.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47


Рубрика: Местни данъци и такси

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси
Автор / източник: "СДП"
стр. 51


Рубрика: Данъ
чно-осигурителен процес

Отписване на задължения към държавата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Мита. Акцизи

Европейски изисквания за административно сътрудничество в областта на акцизите
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 58


Рубрика: Финансово управление

Промени в правната уредбана финансовите обезпечения
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 66


Делова информация
стр. 73

Информационен преглед
стр. 79


Приложение:
Годишно счетоводно приключване на 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...