Меню


Рубрика: Счетоводство

Приложими счетоводни стандарти при оценяване на дългосрочните инвестиции съгласно МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на вътрешно създадени нематериални активи съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи
авторски материал
Автор / източник: Соня Дочева
стр. 14

Отчитане на субсидии от фонд „Земеделие“
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 26


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Практически аспекти по прилагането на чл. 42 ЗКПО за 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Срокове за внасяне на дължимите данъци от физическите лица и отражението им върху годишното облагане за 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 37


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Коригиране и анулиране на погрешно съставени данъчни документи - Анулиране на погрешно съставени данъчни документи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42

Коригиране и анулиране на погрешно съставени данъчни документи - Корекция на грешки във VIES-декларация
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 44

Писмо № 3_2456 от 09.09.2013 г. на НАП
Относно документиране на доставка на услуга с място на изпълнение на територията на държава - членка, в случаите на самофактуриране съгласно Закона за данък върху добавената стойност.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47


Рубрика: Местни данъци и такси

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси
Автор / източник: "СДП"
стр. 51


Рубрика: Данъ
чно-осигурителен процес

Отписване на задължения към държавата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Мита. Акцизи

Европейски изисквания за административно сътрудничество в областта на акцизите
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 58


Рубрика: Финансово управление

Промени в правната уредбана финансовите обезпечения
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 66


Делова информация
стр. 73

Информационен преглед
стр. 79


Приложение:
Годишно счетоводно приключване на 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...