Меню


Рубрика: Счетоводство

Счетоводно отчитане на определените задължения по данъчен ревизионен акт
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Относно понятията „отчетна стойност“ и „балансова стойност“
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 10

Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на преоценката
авторски материал
Автор / източник: Галя Георгиева
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Премахване на възможността за самостоятелно приспадане от данъчно задължените лица на надвнесени данъци по ЗКПО - Последствия и практически проблеми
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 26

Писмо № 3_ 24614 от 10.09.2013 г. на НАП
Относно отчитане и внасяне на данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 32


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Нови моменти при подаване на справката по чл. 73 ЗДДФЛ за изплатените през 2013 г. доходи на физически лица
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 35


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Определяне на данъчната оценка на имотите на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Как да получим персонален идентификационен код за достъп до електронните услуги на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 57


Рубрика: Застраховане

За третото лице в застрахователното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 60


Рубрика: Финансово управление

Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и плащане на доставка чрез внасяне по платежна сметка
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 69


Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78


Приложение:
Относно правото на данъчен кредит и реалното осъществяване на доставките
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...