Меню


Рубрика: Счетоводство

Нова счетоводна директива заменя Четвърта и Седма директива
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг при лизингополучателя, когато попада извън обхвата на МСС 17 Лизинг
авторски материал
Автор / източник: Соня Дочева
стр. 15

Амортизационните квоти - Разпределение и преизчисление
авторски материал
Автор / източник: Галя Георгиева
стр. 23


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Деклариране на авансови вноски по ЗКПО при преобразуване на дружество
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на разходи, поети във връзка с клаузи в трудов договор с чуждестранно физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Даниела Нонина
стр. 36


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Възможно е да се извърши доставка на стоки между две установени в България фирми и същата да е облагаема с нулева ставка по глава трета от ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42

Указание № 26-Ф-42 от 24.06.2013 г. на НАП
Относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за услуга
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Определяне на данъчна оценка на сервитут
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Погасяване на публични вземания
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 57


Рубрика: Мита. Акцизи

Възстановяване или опрощаване на митни сборове
авторски материал
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 65


Рубрика: Финансово управление

По-важни промени в Закона за държавния бюджет за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 69


Делова информация
стр. 73

Информационен преглед
стр. 79

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...