Меню


Рубрика: Счетоводство

За някои особености при отчитане на дейността на земеделските производители
авторски материал
Автор / източник: Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Анализ на справедливата стойност при оценка на некотирани малцинствени участия и търговски права съгласно МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
авторски материал
Автор / източник: Даниел Вълчев
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Новото данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Ползване на данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ – 2
авторски материалл
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз от първата половина на 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Промени в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Електронна услуга на сайта на НАП предоставя информация за задълженията на физически и юридически лица
Автор / източник: "СДП"
стр. 58

Основания за оспорване на ревизионен акт по административен ред
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова
стр. 59


Рубрика: Застраховане

Осем ключови качества, на които трябва да отговаря добрият застраховател
авторски материал
Автор / източник: Галина Маринова
стр. 71


Рубрика: Финансово управление

Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 74


Делова информация
стр. 81

Информационен преглед
стр. 87