Меню


Рубрика: Счетоводство

За някои особености при отчитане на дейността на земеделските производители
авторски материал
Автор / източник: Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Анализ на справедливата стойност при оценка на некотирани малцинствени участия и търговски права съгласно МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
авторски материал
Автор / източник: Даниел Вълчев
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Новото данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Ползване на данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ – 2
авторски материалл
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз от първата половина на 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Промени в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Електронна услуга на сайта на НАП предоставя информация за задълженията на физически и юридически лица
Автор / източник: "СДП"
стр. 58

Основания за оспорване на ревизионен акт по административен ред
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова
стр. 59


Рубрика: Застраховане

Осем ключови качества, на които трябва да отговаря добрият застраховател
авторски материал
Автор / източник: Галина Маринова
стр. 71


Рубрика: Финансово управление

Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 74


Делова информация
стр. 81

Информационен преглед
стр. 87

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...