Меню


Рубрика: Счетоводство

За счетоводната политика на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Доставки на стоки и услуги при публична продан - Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 16

Отчитане на нетекущите активи
авторски материал
Автор / източник: Живко Бонев, д.е.с.
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Ползване на данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 36

Указание № 91-00-88 от 26.06.2013 г. на НАП
Относно правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Събиране на доказателства в ревизионното производство
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 60


Рубрика: Мита. Акцизи

Българска акцизна централизирана информационна система
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 65


Рубрика: Застраховане

Застраховка на кредити и кредитополучатели
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 69


Рубрика: Финансово управление

Нови правила за избор на обслужваща банка за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 74

 

Делова информация
стр. 81

Информационен преглед
стр. 87

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...