Меню


Рубрика: Счетоводство

За неработещите принципи на счетоводството у нас
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 5

По някои въпроси на отчитането на сделки в чуждестранна валута по реда на МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 17


Рубрика: Корпоративни подоходно облагане

Практически аспекти по прилагането на слабата капитализация по реда на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 26


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 33

Писмо № 3_360 от 04.02.2013 г. на НАП
Относно облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 39


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Изисквания към фактурите и тяхното гарантиране
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 41

Третиране по ЗДДС на отказа от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив или на прехвърлянето на това право към трето лице
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 48


Рубрика: Местни данъци и такси

Финансово подпомагане на общините през 2013 година и определяне на техния кредитен потенциал
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 54


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Разсрочване и отсрочване на публични задължения, установени от Националната агенция за приходите
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 59


Рубрика: Застраховане

Туристическите застраховки
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 71


Рубрика: Финансово управление

Усилията на България за засилване на фискалната рамка са оценени положително от Европейската комисия
Автор / източник: МФ
стр. 75

 

Делова информация
стр. 76

Информационен преглед
стр. 76


Приложение:
Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...