Меню


Рубрика: Счетоводство

За неработещите принципи на счетоводството у нас
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 5

По някои въпроси на отчитането на сделки в чуждестранна валута по реда на МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 17


Рубрика: Корпоративни подоходно облагане

Практически аспекти по прилагането на слабата капитализация по реда на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 26


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 33

Писмо № 3_360 от 04.02.2013 г. на НАП
Относно облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 39


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Изисквания към фактурите и тяхното гарантиране
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 41

Третиране по ЗДДС на отказа от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив или на прехвърлянето на това право към трето лице
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 48


Рубрика: Местни данъци и такси

Финансово подпомагане на общините през 2013 година и определяне на техния кредитен потенциал
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 54


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Разсрочване и отсрочване на публични задължения, установени от Националната агенция за приходите
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 59


Рубрика: Застраховане

Туристическите застраховки
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 71


Рубрика: Финансово управление

Усилията на България за засилване на фискалната рамка са оценени положително от Европейската комисия
Автор / източник: МФ
стр. 75

 

Делова информация
стр. 76

Информационен преглед
стр. 76


Приложение:
Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...