Меню


Рубрика: Счетоводство

Безвъзмездно извършванe на ремонти и подобрения на наети или предоставени за ползване активи - Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ - Обхват, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване
авторски материал
Автор / източник: Камелия Савова-Симеонова
стр. 11


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот в случай на ликвидация на ЕООД в полза на собственика - физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите правила за фактуриране,в сила от 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 33

Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава - членка, различна от България, и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави - членки на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38

По-съществени промени в Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на системата Интрастат, обнародвани в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 41


Рубрика: Местни данъци и такси

Освобождаване от облагане по реда на ЗМДТ на електрическите автомобили
авторски материал
Автор / източник: Ефтим Марев
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Образуване и протичане на ревизионното производство
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52


Рубрика: Застраховане

Привеждане на дейността на здравноосигурителните дружества в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 60


Рубрика: Финансово управление

Новите насоки на Eвропейския банков орган за оценка на членовете на управителните органи и лицата, заемащи ключови позиции
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 66


Делова информация
стр. 78

Информационен преглед
стр. 83

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...