Меню


Рубрика: Счетоводство

Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Определяне на отчетна стойност на урегулиран поземлен имот
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 8

Относно класифицирането на привилегированите акции като инструмент на собствения капитал, или като пасив
авторски материал
Автор / източник: Георги Николов
стр. 10


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Изменения и допълнения в ЗКПО за 2013 година, свързани с данъците върху разходите
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Задължения на предприятията по реда на ЗДДФЛ по договори за наем с наемодател - местно физическо лице през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 22

Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Различия между договорите за цесия и за факторинг
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39


Рубрика: Местни данъци и такси

Местен данък върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 43


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Компетентност на органа по приходите при извършване на данъчна ревизия по чл. 122 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова
стр. 48


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от март 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов
стр. 56


Рубрика: Финансово упраление

Гарантирани ли са влоговете ни в банките
авторски материал
Автор / източник: Валентина Илиева
стр. 82

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...