Меню


Рубрика: Счетоводство

Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Определяне на отчетна стойност на урегулиран поземлен имот
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 8

Относно класифицирането на привилегированите акции като инструмент на собствения капитал, или като пасив
авторски материал
Автор / източник: Георги Николов
стр. 10


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Изменения и допълнения в ЗКПО за 2013 година, свързани с данъците върху разходите
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Задължения на предприятията по реда на ЗДДФЛ по договори за наем с наемодател - местно физическо лице през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 22

Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Различия между договорите за цесия и за факторинг
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39


Рубрика: Местни данъци и такси

Местен данък върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 43


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Компетентност на органа по приходите при извършване на данъчна ревизия по чл. 122 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова
стр. 48


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от март 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов
стр. 56


Рубрика: Финансово упраление

Гарантирани ли са влоговете ни в банките
авторски материал
Автор / източник: Валентина Илиева
стр. 82

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...