Меню


Рубрика: Счетоводство

Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Определяне на отчетна стойност на урегулиран поземлен имот
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 8

Относно класифицирането на привилегированите акции като инструмент на собствения капитал, или като пасив
авторски материал
Автор / източник: Георги Николов
стр. 10


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Изменения и допълнения в ЗКПО за 2013 година, свързани с данъците върху разходите
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Задължения на предприятията по реда на ЗДДФЛ по договори за наем с наемодател - местно физическо лице през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 22

Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Различия между договорите за цесия и за факторинг
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39


Рубрика: Местни данъци и такси

Местен данък върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 43


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Компетентност на органа по приходите при извършване на данъчна ревизия по чл. 122 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова
стр. 48


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от март 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов
стр. 56


Рубрика: Финансово упраление

Гарантирани ли са влоговете ни в банките
авторски материал
Автор / източник: Валентина Илиева
стр. 82

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...